שחרור ממכס

עמיל המכס מקבל את פקודת המסירה כנגד שטר מטען מקורי לאחר תשלום לחברת השילוח/ ספנות.

באמצעות המחשב, נערכת בדיקה היכן הסחורה נמצאת פיזית . כלומר בודקים האם קיבל את השידור של חברת השילוח/ ספנות, משם יוכל לבצע שחרור מהמכס.

לאחר שכל שידורי השילוח התקבלו וראו את מיקום הסחורה משם תתבצע שחרור מהמכס. עמיל המכס מכוון רשימון יבוא ומשדר למכס. אם יש התרה זה כבר חלק משחרור מהמכס. הכוונה שהמכס קיבל את השידור ומאשר ללא בדיקת מכס או דוקומנטים. מרגע קבלת ההתרה ישנם 24 שעות להגיש את המסמכים פיזית למכס.

וכעת יש שחרור מהמכס. פקודת המסירה מועברת לנהג ומוטבעת מספר הרשימון על פקודת המסירה והסחורה בדרך לעוד לקוח מרוצה. פשוט נכון?

שחרור ממכס מקרים נוספים

יש מקרים שהמכס רוצה בדיקה של כל המסמכים פיזית עבור שחרור מהמכס. בשחרור מהמכס עמיל המכס ניגש עם הנ"ל למכס:

1. חשבון מטענים – העתק מחברת ספנות או שילוח.
2. רשימון לשחרור מהמכס – שבו כתובים הרבה פרטים עיקריים

פרטים כלליים : מספר יבואן, שם יבואן, מספר סוכן, שם סוכן וכו'.

פרטי המשגור : מספר מיצהר ממנו מתבצעת שחרור מהמכס, סוג מזהה מטען, מספר שטר מטען, תאריך שטר מטען, תאריך גמר פריקת אוניה /טיסה, נמל פריקה, אריזות, שם מחסן מקבל וכו'.

מרכיבי ערך למכס: כלומר לשחרור מהמכס. ביטוח, הובלה, עמלה, ערך להמרה וכו'.
תיאור טובין: פרוט ממה מורכבת הסחורה וכו'. כולל סימנים ומספרים.
פרוט הטובין: פרוט מס למשלוח שחרור מהמכס וכו'.

יש להדגיש כי עמיל המכס מוסמך כדי שימלא את הנתונים, כי המסמכים הנ"ל מעידים על המוצרים שלך ואישורם מול המכס.

1. חשבונית ספק INVOICE בכדי לבצע את השחרור מהמכס.
2. פרוט סחורה PACKING LIST

את הרשימון לאחר שחרור מהמכס הלקוח מקבל אך לא מידית אלא לאחר שניים עד שלושה ימים מעמיל המכס המשחרר. הלקוח מעביר את הרשימון לרואה חשבונו לזיכוי המע"מ.

נקודה שיש להדגיש, לאחר השחרור מהמכס, הרשימון שניתן ללקוח הוא בצבע אדום וכל שאר ההעתקים של הרשימון מועברים ע"י עמיל המכס לגורמים אחרים.

    לייעוץ חינם וקבלת הצעת מחיר