סוכני מכס

כאשר סחורה נוחתת – במשלוח אווירי או עוגנת – במשלוח ימי במדינת היבוא, ישנם תהליכים שהיא צריכה לעבור לפני קבלת הסחורה. תפקידם של סוכני המכס שלנו לטפל בנושא הזה.

יבואן, כאשר הסחורה שלך הגיעה לארץ עלייך לקבל דף הנקרא "הודעת הגעה". סוכני המכס והמשלחים שולחים דף זה כאשר מטרתו לעדכן את הלקוח במיקום המשלוח ותאריך הגעתו. סוכני המכס מאפשרים ללקוח בזמן זה להכין את המחסן לקראת קבלת הסחורה.

סוכני מכס – טיפים

סוכני המכס מסווגים את הסחורות בכדי לכתוב ברשימון הלקוח ולמסור אותה למכס לאישור. ולכן על הלקוח לעדכן את סוכני המכס על סוג הסחורה הספציפי הנמצא במכולה וכן אם ישנם דברים מיוחדים המצריכים בדיקה מעמיקה על ידי משרד החקלאות, מכון התקנים וכו'.

בנוסף לזה על הלקוח להגיש לסוכני המכס את המסמכים עבור המשלוח בכדי שיוכל להגישם יחד עם הרשימון למכס. המסמכים הנמסרים לסוכני המכס הנם חשובים ומקוריים ותואמים תמיד לשטר המטען. המסירה לסוכני המכס מזרזת את תהליך השחרור והעברת הסחורה לידי הלקוח מהר ככל האפשר.

סוכני מכס – שחרור

תהליך שחרור וקבלת הסחורה מצריכה התמצאות בתהליכי המכס וזה תפקידם של סוכני המכס.

    לייעוץ חינם וקבלת הצעת מחיר